Zavřít

Zde máte možnost přizpůsobit používání souborů cookie podle svých preferencí. Toto nastavení můžete kdykoliv změnit.

Tyto stránky používají pro svou optimalizaci soubory cookies. K některým z nich však potřebujeme mít Váš souhlas. Zobrazit podrobnosti

Povolit vybranéPovolit vše

Rychlý kontakt

+420 602 421 801

info@spol-jk.cz

Kontaktujte nás

Novinky

Podnikové vzdělávání

Projekt: Podnikové vzdělávání zaměstnanců firmy Stavební společnost JK Reg. č.: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_ 097/0012704 Realizace: od 1.10.2019 do 30.9.2021

Více
Zpět na stránku "Stavby dokončené"

Změna užívání objektu RAC na kanceláře v Děčíně

Jedná se o stávající objekt bývalé jídelny s částečným podsklepením, dvěmi nadzemními podlažími a podkrovím. Předmětem PD je návrh stavebních úprav v části 1.P.P., části 1.N.P a v celém 2.N.P. a podkroví. V rámci samostatné PD byly řešeny hlavní bourací práce v objektu, které byly již realizovány. V rámci samostatné PD byla řešena oprava střechy včetně instalace nových střešních oken v podkroví objektu.

STÁVAJÍCÍ OBJEKT
Je navržena nová vestavba stropní konstrukce nad 1.P.P. včetně nosných stěn.
Ve stávajících nosných stěnách budou osazena nová okna, dveře a vrata – do stávajících nebo nových otvorů se zaklenutím překlady z válcované oceli.
Nové příčky nového dispozičního řešení jsou navrženy z příčkovek Ytong. Stávající příčky a nosné stěny jsou zděné z cihel plných.
V zájmových sektorech budou provedeny nové podlahy.
Ve stávajících i nových stěnách budou osazeny nové vnitřní dveře včetně požárních dveří v souladu s požadavky PBŘ.
Nad 1.N.P. bude proveden SDK podhled včetně izolace z minerální vaty s požární odolností dle požadavků PBŘ. Podhled bude kotven do stávajících nosných trámů.

Nad výrobní částí 1.N.P. bude proveden akustický podhled dle Hlukové studie.
V předchoží PD je navrženo vnější zateplení východní a severní fasády s novým barevným řešením ve firmeních barvách firmy RAC. Toto zateplení bude po přístavbě hlay provedeno i na západní fasádě.
PŘÍSTAVBA HALY
Skladová hala bude založena na základových pasech a patkách a žb základové desce. V rámci zakládání bude vybourán žb strop nad stávající podzemní částí v půdorysu přístavby a stávající sklepní prostrory budou zasypány.
Nosná konstrukce haly je navržena z ocelové rámové konstrukce s vaznicemi.
Soklové zdivo haly bude z tvárnic Ytong s vnějším zateplovacím systémem z polystyrénových desek.
Obvodový a střešní plášť haly je navržen ze stěnových a střešních panelů Kingspan s výplní z minerální vaty.
ZPEVNĚNÁ PLOCHA
Úprava stávající zpevněné plochy spočívá v kompletní výměně původní plochy s novými podkladními štěrkovými vrstvami. Část povrchů je navržena ze silničních panelů, část z betonové dlažby a část z betonové polovegetační dlažby. Niveleta nových ploch bude přizpůsobena potřebám nového provozu, především potřebám zásobování a parkování vozidel zaměstnanců. Zpevněné plochy bez možnosti vsakování ( panely a betonová dlažba ) budou
vyspádovány do nového liniového žlabu, který bude napojen na novou vnější domovní jednotnou kanalizaci.

Zobrazeno: 0x

Zpět na stránku "Stavby dokončené"

Partneři

Stavební společnost JK spol. s r.o.

Firma Stavební společnost JK spol. s r.o. byla založena v roce 2013 jako rodinná firma. Hlavním motivačním prvkem zakladatelů firmy – otce se synem, bylo zahájit činnost stavební společnosti, která půjde cestou osobní odpovědnosti vůči svým zákazníkům.

Kontaktujte nás

Folknářská 1246/21,
Děčín II, 405 02,
areál Armex

+420 602 421 801

info@spol-jk.cz