Tento web využívá soubory cookies. Pro úplnou funkčnost stránek musíte s využitím cookies souhlasit. Souhlas je možné kdykoliv odvolat. Souhlasím

724 744 333602 421 801
 • Projekční činnost

Projekční činnost

Rychlý kontakt

+420 602 421 801

info@spol-jk.cz

Kontaktujte nás

Novinky

Podnikové vzdělávání

Projekt: Podnikové vzdělávání zaměstnanců firmy Stavební společnost JK Reg. č.: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_ 097/0012704 Realizace: od 1.10.2019 do 30.9.2021

Více

Projekční činnost

Naše společnost se vyznačuje tím, že si projektovou dokumentaci vytvoří a zároveň dokáže stavbu realizovat, tedy ideální spojení dvou částí, které jsou na sobě velice vázané.

 Nabízíme projekty těchto druhů staveb:

  • Rodinné domy
  • Rekreační objekty
  • Podkrovní vestavby
  • Objekty pro výrobu a služby (prodejny, penziony, restaurace, budovy pro výrobu atd.)
  • Občanské stavby (kanceláře, administrativní budovy, zdravotnická zařízení, mateřské a základní školy apod.)
  • Stavby pro sport a tělovýchovu
  • Rekonstrukce , přístavby, nástavby a modernizace objektů
  • Změna užívání staveb

Kompletní pozemní stavby

 Nabízíme tyto stupně a druhy provedení PD:

  • Studie, návrh stavby, vizualizace
  • Dokumentace pro územní řízení nebo územní souhlas
  • Dokumentace pro stavební povolení nebo ohlášení stavby
  • Dokumentace pro provedení stavby
  • Dokumentace skutečného provedení stavby, pasportizace staveb, stavebně technický průzkum
  • Dokumentace bouracích prací
  • Projektová dokumentace do programu zelená úsporám

Projektová dokumentace přikládaná k žádosti o stavení povolení v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č.62/2013 Sb., příloha č.5

 Součástí PD jsou i rozpočty a kalkulace:

  • Propočet stavby
  • Položkový rozpočet stavby
  • Výkazy výměr
  • Slepý rozpočet

Pro zpracování rozpočtů používáme moderní software euroCALC 3.

Partneři

Stavební společnost JK spol. s r.o.

Firma Stavební společnost JK spol. s r.o. byla založena v roce 2013 jako rodinná firma. Hlavním motivačním prvkem zakladatelů firmy – otce se synem, bylo zahájit činnost stavební společnosti, která půjde cestou osobní odpovědnosti vůči svým zákazníkům.

Kontaktujte nás

Folknářská 1246/21,
Děčín II, 405 02,
areál Armex

+420 602 421 801

info@spol-jk.cz