Stavební společnost JK spol. s r.o.

Vítejte na stránkách firmy Stavební společnost JK spol s r.o. 

           

Firma Stavební společnost JK spol. s r. o. byla založena v roce 2013 jako rodinná firma. Hlavním motivačním prvkem zakladatelů firmy bylo zahájit činnost stavební společnosti, která půjde cestou osobní odpovědnosti vůči svým zákazníkům a stane se spolehlivou a významnou firmou ve svém oboru. 

Při řízení činnosti firmy se snažíme využít dlouholeté, celoživotní manažerské zkušenosti z působení v oboru stavebnictví. Snažíme se aplikovat individuální a osobní přístup každého zaměstnance firmy k zákazníkovi jako nutnost a naprostou samozřejmost. Důvěra a následná spokojenost zákazníka v naší činnost je pro nás nejvyšší motivací. 

 Hlavní obory podnikání Stavební společnosti JK spol. s r.o.: 

provádění staveb, jejich změn a odstraňování

 projekční a inženýrská činnost

 dozory staveb

odborné posudky

 Velkým přínosem pro naši firmu, a zejména pro zákazníka je fakt, že realizace staveb doplňujeme vlastní projekční činností s vlastními zaměstnanci, vše pod dozorem majitelů společnosti. Tuto skutečnost v současné době objektivně oceňují stávající zákazníci a jejich kladné hodnocení naší práce je pro nás velkým závazkem.

 

TOPlist

Reference

Výrobní hala Neways - B1

Jedná se o novostavbu objektu výrobní haly (výroba elektronických sestav – tištěných spojů prostřednictvím automatického a ručního letování). Objekty dopravní infrastruktury – jedná se o areálové komunikace a zpevněné manipulační plochy v rámci areálu výrobní haly a úpravu stávajícího dopravního napojení na silnici II/262 – Benešovská ulice Objekty technické infrastruktury – STL přípojka plynu, přeložka areálové kanalizace dešťové + areálové rozvody IS budou sloužit pro zásobování stavby el. energií, plynem, vodou a odkanalizování stavby. Výrobní objekt novostavby výrobní haly včetně dopravní a technické infrastruktury.
Více

Změna užívání objektu RAC na kanceláře v Děčíně

Jedná se o stávající objekt bývalé jídelny s částečným podsklepením, dvěmi nadzemními podlažími a podkrovím. Předmětem PD je návrh stavebních úprav v části 1.P.P., části 1.N.P a v celém 2.N.P. a podkroví. V rámci samostatné PD byly řešeny hlavní bourací práce v objektu, které byly již realizovány. V rámci samostatné PD byla řešena oprava střechy včetně instalace nových střešních oken v podkroví objektu.
Více
Všechny reference

Novinky

17. 01. 2020

Podnikové vzdělávání

Projekt: Podnikové vzdělávání zaměstnanců firmy Stavební společnost JK Reg. č.: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012704 Realizace: od 1.10.2019 do 30.9.2021
Více

09. 08. 2018

Průběh výstavby haly B1 - NEWAYS

Časový sběr od 12.4.2018 do 9.8.2018
Více
Všechny novinky

Stavební společnost JK spol. s r.o.

Firma Stavební společnost JK spol. s r.o. byla založena v roce 2013 jako rodinná firma. Hlavním motivačním prvkem zakladatelů firmy – otce se synem, bylo zahájit činnost stavební společnosti, která půjde cestou osobní odpovědnosti vůči svým zákazníkům.

Kontaktujte nás

Folknářská 1246/21,
Děčín II, 405 02,
areál Armex

+420 602 421 801

info@spol-jk.cz